صفحه شخصی اکبر فرح بخش   
 
نام و نام خانوادگی: اکبر فرح بخش
استان: اصفهان - شهرستان: زرین شهر
رشته: کارشناسی ارشد عمران
شغل:  کارمند شهرداری
تاریخ عضویت:  1390/01/09
امتیاز:  0
 فعالیت در سایت   
 
 روزنوشت ها:
0   روزنوشت / همه روزنوشت ها
 نظرات:
395   نظر / همه نظرات